Doel van TOM

Het merendeel van de Nederlanders wil zo lang mogelijk zelfstandig thuis blijven wonen. Ook als zij gezondheidsproblemen krijgen. Eigen regie en zelfredzaamheid staan daarbij voorop. Het programma TOM (Thuis Onbezorgd Mobiel) biedt innovatieve oplossingen voor 65-plussers om dit mogelijk te maken.


TOM is een samenwerking van VeiligheidNL, Nutricia, Philips en zorgverzekeraar ONVZ. Deze partijen wilden met het preventieprogramma bijdragen aan het voorkomen van een val van een 65-plusser. De combinatie van het aanbieden van een beweging- en voedingsprogramma en sociale ondersteuning zorgt voor het verlagen van het valrisico en zorgt er zo voor dat ouderen vitaal en zelfstandig kunnen blijven wonen.


De deelnemende partijen streefden ernaar om:

 • Senioren in staat te stellen zo lang mogelijk op een verantwoorde manier zelfstandig thuis te blijven wonen
 • Mobiliteitsproblemen te voorkomen of het makkelijker te maken om met bestaande mobiliteitsproblemen om te gaan
 • Een bijdrage te leveren aan het persoonlijk welzijn van 65-plussers

Hoe werkte TOM?

Bewegingsmonitor
Deelnemers kregen een speciaal ontwikkelde persoonlijke bewegingsmonitor (een klein apparaatje) die zij om hun nek konden hangen. Dit apparaat registreerde onder meer hoeveel en hoelang de deelnemer liep, wandelde en zat. Ook werd bijvoorbeeld de intensiteit van het wandelen gemeten en de snelheid waarmee de deelnemer opstond na het zitten. De deelnemers droegen de bewegingsmonitor 6 maanden lang overdag.


Valpreventieprogramma
Omdat oudere mensen, zeker kwetsbare ouderen, een verminderde spiermassa hebben wordt hun algehele conditie slechter. Vroeg beginnen met een afgestemd voedingspatroon en juiste manier van bewegen, kan (gedeeltelijk) zorgen voor een betere conditie en het risico op een val verminderen.


In Balans
Om de kans op vallen te verkleinen, volgde de deelnemers samen met andere deelnemers 14 weken het beweegprogramma In Balans. Twee keer per week werkte zij op hun eigen niveau met een fysiotherapeut aan spierkracht, balans en coördinatie.


De cursus In Balans bestaat uit een combinatie van informatie over spierkracht, balans en het voorkomen van vallen en praktijkoefeningen. Tijdens de cursus krijgt u handige informatie en tips om steviger op de benen te staan. En u doet oefeningen voor sterkere benen en meer evenwicht. De oefeningen uit de cursus In Balans zijn gebaseerd op de principes van de Tai Chi. In Balans is in 2000 ontwikkeld en sindsdien doorontwikkeld, getest en uitgevoerd. Uit onderzoek blijkt dat veel mensen baat hebben bij het volgen van deze cursus.


Voeding
Ook voeding is van belang als het gaat om valpreventie. Spierkracht en functie kunnen als gevolg van veroudering en lichamelijk activiteit afnemen. De combinatie van fysieke training en een adequate eiwitinname is het meest effectief op het behoud van spiermassa en spierkracht. Een diëtiste bekeek daarom samen met de deelnemers naar hun voedingspatroon en gaf hen voedingsadvies. Als het nodig was, kregen zij medische voeding voorgeschreven.


Persoonlijke aandacht
Het programma bood daarnaast ook persoonlijke aandacht. De ZorgConsulenten van ONVZ belden de deelnemers regelmatig om te vragen hoe het met ze ging. Een bezorger van PostNL (proefregio Best, Vechtdal en Houten) of een TOM-maatje (vrijwilliger) checkte of er problemen waren bij het dragen en het gebruik van de bewegingsmonitor. Daarnaast bood het TOM-maatje hulp bij het uitvoeren van de InBalans-oefeningen en de mogelijkheid om een gezellig praatje te maken.


Wie was de doelgroep?

De mensen die aan TOM hebben deelgenomen, zijn zelfstandig wonende gemotiveerde 65-plussers uit een aantal vooraf vastgestelde regio's. In totaal hebben 145 mensen deelgenomen aan het programma. Om deel te kunnen nemen aan TOM moest men aan een aantal voorwaarden voldoen:

 • 65 jaar of ouder
 • Zelfstandig wonen (met of zonder partner)
 • Woonachtig in het projectgebied
 • Een verhoogd valrisico. Dit werd getest met een aantal vragen bij de aanmelding
 • Geen in- of uitwendige elektronische apparatuur
 • Bereikbaar via e-mail

Bovenstaande punten werden getoetst met een korte vragenlijst tijdens het aanmelden.


Proefregio's

Een regio waar het programma is getest, heet een proefregio. Er zijn in totaal vijf proefregio's:

 • Proefregio Best (Brabant) - maart 2017
 • Proefregio Vechtdal (Overijssel) - september 2017
 • Proefregio Houten (Utrecht) - maart 2018
 • Proefregio Voorburg (Zuid-Holland) - september 2018
 • Proefregio Amsterdam Buitenveldert (Noord-Holland) - september 2018

Wat vroegen we van de deelnemers?

Om de uitvoering van TOM in elke proefregio te verbeteren, voerden we als onderdeel van het programma een onderzoek uit. Hiervoor vulden de deelnemers drie keer een vragenlijst in: aan het begin, aan het eind en een half jaar na afloop van TOM. Om betrouwbare resultaten te verkrijgen uit het onderzoek was het belangrijk dat de deelnemers gedurende het programma elke dag hun bewegingsmonitor droegen, alle In Balans trainingen volgden en Nutridrink namen als ze daarvoor in aanmerking kwamen.


Resultaten

Resultaat van het programma is dat de kracht en balans van de ouderen verbeterd is en het aantal mensen dat is gevallen afgenomen is. Tevens geven de ouderen zelf aan dat hun gezondheid is verbeterd en ze beter in hun vel zitten. Uit onderzoek blijkt dat de integrale en lokale aanpak van TOM dus werkt! Wilt u zelf aan de slag met TOM of bent u benieuwd naar de resultaten? Bekijk dan de resultatenpagina.

Betrokken partijen

Over Nutricia

Onderzoek heeft aangetoond dat mobiel zijn voor senioren als erg belangrijk wordt ervaren. Het draagt bij aan de kwaliteit van leven en zorgt voor een lager valrisico. Vallen is bij senioren een ernstig en veelvoorkomend probleem. Ongeveer één op de drie nog thuiswonende senioren valt minstens éénmaal per jaar. Vanuit haar overtuiging van de belangrijke rol van voeding én de betrokkenheid bij kwetsbare senioren wil Nutricia samen met andere partijen bijdragen aan de ontwikkeling en implementatie van een multifactorieel valpreventieprogramma. Wij verwachten daarmee de mobiliteit van zelfstandig thuiswonende senioren te stabiliseren en/ of verbeteren en daardoor kwaliteit van leven te verbeteren.

Nutricia was de leverancier van medische voeding, Nutridrink, die indien nodig op basis van de uitkomst van de voedingsscreening werd geadviseerd.

Over Philips

Vallen blijkt één van de grootste problemen en risico's voor ouderen te zijn. Valdetectie en alarmering zijn al langer aandachtsgebieden binnen Philips. Als partner van het TOM (Thuis Onbezorgd Mobiel) project voegen we hieraan het belangrijke onderwerp van preventie toe.

De multidisciplinaire aanpak van TOM, waarin we Philips sensortechniek met voedings- en bewegingsinterventies van onze partners combineren, levert een unieke kans om op langere termijn de verhoogde risico' van vallen vroegtijdig te onderkennen en te verminderen. Door vroegtijdig te signaleren én te interveniëren bereiken we een hogere kwaliteit van leven, langere zelfstandigheid en reducering van zorgkosten. Met de kennis en inzichten van project TOM zullen we sensoren en metingen verbeteren waardoor nieuwe, preventieve oplossingen ontwikkelen verder verbeterd kunnen worden.

Philips was de leverancier van de bewegingsmonitor waarmee de manier waarop deelnemers bewegen werden gemonitord en geïnterpreteerd.

Over VeiligheidNL

VeiligheidNL is een onafhankelijk expertisecentrum met de missie om ongevallen te voorkomen door veilig gedrag te stimuleren. We helpen mensen hun veiligheid te vergroten in en om het huis, maar ook op straat, op school en op het werk. De kracht van VeiligheidNL ligt in de koppeling tussen kennis en kunde. We monitoren en signaleren ongevallen en letsel en onderzoeken welke vorm van preventie effectief is. Voor de monitoring is het Letsel Informatie Systeem (LIS) de basis, een registratiesysteem bij een representatieve steekproef van Spoedeisende Hulpafdelingen (SEH's) in Nederland. We ontwikkelen effectieve gedragsinterventies die praktisch, oplossingsgericht en op maat zijn en voeren deze ook deels uit.
Valpreventie en actief ouder worden is een van de speerpunten van VeiligheidNL. We bevorderen een effectieve aanpak van valpreventie in Nederland door in kaart te brengen wat werkt in valpreventie en door professionals te ondersteunen bij het opzetten en uitvoeren van preventieve interventies. Als host van het Kennisnetwerk Valpreventie bevorderen we de uitwisseling van kennis en good practices tussen betrokkenen in de praktijk en wetenschap.

VeiligheidNL was betrokken als deskundige op het gebied van onder meer valpreventie en geeft trainingen.

Over ONVZ

Zorgverzekeraar ONVZ laat belangrijke beslissingen aan verzekerden zelf over. Zo bepalen zij door welke dokter en in welk ziekenhuis ze zich laten behandelen. De verzekeraar ondersteunt leden bij het maken van die keuzes. En zorgt ervoor dat verzekerden keuzes zo lang mogelijk zelf kunnen maken. Bijvoorbeeld door mensen te helpen zo lang mogelijk zelfstandig te blijven wonen. Daarom gelooft ONVZ in TOM.

De ZorgConsulent van ONVZ had iedere twee weken contact en coördineerde het contact met de deelnemers en TOM-maatjes.

Deze website maakt gebruik van cookies. Waarom? Klik hier voor meer informatie X Sluit deze melding